Visie

Pastel de Buceo wil zich richten op een bijzonder gegeven: gebak integraal deel laten uitmaken van het dagelijks eetpatroon. Ons doel is dus om gebak gezond en voedzaam te maken, hierbij is aandacht voor eerlijke en pure grondstoffen erg belangrijk. We hanteren hierbij zowel een pure plantaardige achtergrond als zuivel en eitjes van dierenĀ  waarvan we zicht hebben op hun leefomgeving en welbehagen. Mijn achtergrond als toekomstig bio-ingenieur in de landbouwkunde helpt om mijn visie te onderbouwen en steeds verder op zoek te kunnen gaan…

Taartjes zonder schuldgevoel. Goed voor je lijf en lief voor de diertjes

Bijkomend willen we volgende waarden in het achterhoofd houden.